Non-English Publications

2017

Vonk, R., Fischer, A. H., & Van Kleef, G. A. (2017). Emoties in sociale relaties. In R. Vonk (Ed.), Sociale psychologie (4th ed., pp. 259-311). Amsterdam, the Netherlands: Boom.

2013

Aaldering, H., Van Kleef, G. A., Greer, L. L., & De Dreu, C. K. W. (2013). Opofferingsgezindheid in intergroeps conflict: Vooral pro-sociale vertegenwoordigers volgen emotie signalen uit de eigen groep. Jaarboek Sociale Psychologie 2013, 13-16.

Van Kleef, G. A. (2013). Emotie is invloed: Over de sociale functies van emoties. De Psycholoog, 48(4), 48-57.

Van Kleef (2013). Leve de emotionele leider! De invloed van emoties op teamprestaties. Tijdschrift voor Coaching, 9(1), 76-81.

Lelieveld, G.-J., Van Dijk, E., Van Beest, I., & Van Kleef, G. A. (2012). De communicatie van teleurstelling in onderhandelingen. Wanneer gecommuniceerde zwakte loont en averechts werkt. Jaarboek Sociale Psychologie 2012, 121-125.

2012

Heerdink, M. W., Van Kleef, G. A., Homan, A. C., & Fischer, A. H. (2012). Conformiteit aan een boze meerderheid: De relatie tussen emoties van een meerderheid, waargenomen acceptatie en conformiteit [Conformity to an angry majority: The relation between majority emotions, perceived acceptance, and conformity]. Jaarboek Sociale Psychologie 2011, 71-73.

Van Kleef, G. A. (2012). Kiezer snakt naar beleving. De Psycholoog, 47(9), 31.

2010

Lelieveld, G., Van Dijk, E., Van Beest, I., Steinel, W., & Van Kleef, G. A.(2010). Wanneer teleurstelling beter werkt in onderhandelingen dan boosheid: De interpersoonlijke effecten van boosheid en teleurstelling in onderhandelingen [When disappointment works better in negotiations than anger: The interpersonal effects of anger and disappointment in negotiations]. Jaarboek Sociale Psychologie, 2009, 13-21.

2009

Lelieveld, G., Van Dijk,E., & Van Kleef, G. A. (2009). “Ik ben niet boos, maar teleurgesteld”: De interpersoonlijke effecten van boosheid en teleurstelling in onderhandelingen ["I'm not angry, I'm disappointed: The interpersonal effects of anger and disappointment in negotiations]. Jaarboek Sociale Psychologie, 2008, 245-252.

2008

Van Kleef, G. A. (2008). Emoties in onderhandelingen: Spuien of slikken? [Emotions in negotiations: Expressor swallow?]. Forum voor Conflictmanagement, 3, 101-105.

Pietroni, D., Van Kleef, G.A., Steinel, W., & Rumiati, R. (2008). Chiudo la porta e m’arrabio! Gli effetti interpersonali delle emozioninelle trattativepubbliche eprivate [I close the door and get angry! The interpersonal effects of emotions in public and private negotiations]. Psicologia Sociale, 3, 407-422.

Pietroni, D., Van Kleef, G. A., Steinel, W., & Alparone, F. R. (2008).Gli effetti della rabbia nei giochi di coordinamento [The effects of anger in coordination games]. Sistemi Intelligenti, 20, 57-77.

2006

Nijstad, B. A., Van Kleef, G. A., & De Jonge, J. (2006). Emoties in arbeid en organisaties: Introductie op het thema [Emotions in work and organizations: An introduction to the theme]. Gedrag & Organisatie, 19, 313-322.

2002

Van Kleef, G. A., De Dreu, C. K. W., & Manstead, A.S. R. (2002). Emoties in onderhandelingen: De interpersoonlijke effecten van boosheid en blijdschap [Emotions in negotiations: The interpersonal effects of anger and happiness]. Jaarboek Sociale Psychologie, 2001, 297-310.